Så hanterar vi dina personuppgifter
1. Personuppgiftsansvarig
Centrecourt AB ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. När behandlar vi dina personuppgifter
När du kontaktar oss:
- för frågor kring våra produkter och tjänster 
- då vi inleder samarbete kring investeringar 
- då du önskar ta del av erbjudanden och nyhetsbrev

Vid dessa tillfällen måste vi spara dina kontaktuppgifter så vi kan uppfylla våra åtaganden.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig
3.1 Då vi utvärderar och inleder samarbet . Här samlar vi in de uppgifter som krävs så vi kan utvärdera och fullfölja våra åtaganden samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Varje enskilt projekt har sekretessavtal (NDA) där alla detaljer framgår.

3.2 Då du kontaktar oss för service och/eller önskar svar på frågor måste vi spara de kontaktuppgifter du lämnar oss så vi kan återkoppla till dig. Har du t ex ställt frågor via mail måste vi kunna svara dig tillbaka på den mailadress du lämnat.

3.3 Önskar du få erbjudanden och nyhetsbrev från oss lagrar vi dina uppgifter för marknadsföring via utskick till dess du avregistrerar dig.

3.4 Besöker du vår webbplats (hemsida) sparar vi temporärt s.k session cookies så du kan navigera i vår webbplats och så innehållet exponeras korrekt i den webbläsare du använder.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.
- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av inversteringar, operativa- och styrelseuppdrag med mera.
- Besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
- Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, utskick samt på webben.
- Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig.
- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
- Uppgifter kan även utgöra underlag för marknadsundersökningar och statistik, t ex utskick med frågor hur nöjd du är med en viss produkt/tjänst. 

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig
Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och den tid som krävs av laglig grund.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till
Vi lämnar endast ut de uppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden.

7. Skyddet av dina personuppgifter
Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder vi kan för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Vi använder endast välrenommerade underleverantörer av programvaror och tjänster. 

8. Dina rättigheter
Du har rätt att:
- få veta vilka av dina personuppgifter vi har.
- rätta dina personuppgifter vid eventuella felaktigheter.
- begära begränsning av behandling, att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
- få dina personuppgifter raderade ”Glöm mig funktion”, detta förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för t ex om det finns lagkrav (exempelvis bokförings- och skattelagstiftning).

9. Kontaktinformation
Kontakta oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Du når personuppgiftsansvarig:
via mail: info@centrecourt.se
via telefon där du frågar efter personuppgiftsansvarig.

© Copyright 2021 Centrecourt AB - All Rights Reserved  |  Hantering av personuppgifter  |  Powered by Business Booster